Blogg

Regeringen har lovat att vi ska få 10.000 fler poliser till 2024. Är det ett trovärdigt löfte? Enligt polisen Peppe på socala medier kan vi ta del av informationen att 11.588 personer sökte till polisutbildningen vårterminen 2019, utav dem var antalet antagna 771 st, och endast efter tre veckor var det 664 st kvar på utbildningen. Enligt Peppe är det femte terminen på rad där flera hundratals platser står tomma. Tyder det på att vi kan stå inför ett systemfel? Hur ska Löfven uppfylla målet med 10.000 nya poliser? Var är den gedigna handlingsplan som krävs för att nå målet?

J.P Jonasson gör den undersökning som BRÅ inte gjort sedan 2008. Han är en privatperson som 2017 publicerade en medborgarstudie gällande ursprung av gärningsmän vid sexbrottsdomar mellan 2012 - 2017. Hög andel av de dömda är män från andra länder, offret ofta en svensk kvinna och få utvisas är vad hans studie visar. 

Lars Bern har skrivit boken "Den metabola pandemin". Lars föreläser via Swebbtv och vi får ta del av en gedigen genomgång gällande hur kosten gör oss sjuka. Vill du förbättra din hälsa är det kosten som kan ha en avgörande effekt.

Psykiater Thomas Jackson föreläser på svensk webbtelevisions konferens - "Det stora bedrägeriet". Han ger oss en förklaring till vad självbedrägeriet/vanföreställningen kan bero på i samband med de så kallade ensamkommande "barnen". Det är starka gruppkrafter som påverkar den enskilde till att delta i en vanföreställning, och utesluta fakta och verkligheten. 

Vi börjar med att konstatera att medborgarnas förtroende för de traditionella medierna har fallit till en bottennivå. 

 Mikael Willgert var en av talarna på Mynttorget den 27 januari 2019 i demonstrationen mot globalism och maktmissbruk.

Det är inte nationalismen som leder till ett fascistiskt samhälle. Det är globalisternas allt större makt och förmögenhet som leder till fascism.

Globalisterna kontrollerar nästan hela medieflödet och utnyttjar klimatskrämseln för att inskränka vanligt folks frihet att använda bil, flyg och till och med att äta kött.

Nu träder också grupper fram som vill inskränka demokratin under förevändning att de ska rädda jordens klimat. 

Docent Nils-Axel Mörner är en världskänd legendar inom havsforskningen.

Cissi berättar hur hon som barn växte upp i en liten by i Norrland och kom att känna sig stolt över sitt land och sitt historiska arv.

Lars Bern förklarar att globalister, kontrollerade av internationella finansintressen, har styrt den svenska politiken de senaste mandatperioderna. De får nu fortsatt regeringsinnehav och politiken med öppna gränser fortsätter.

Vi menar att gammelmedia som oftast kallas "Tredje statsmakten" inte gör sitt jobb när det gäller granskningen av makthavarna och att de fria medierna kan sägas utgöra den "Fjärde statsmakten".

Lars Bern visar hur Stefan Löfvén har lurat skjortan av Annie Lööf

Mariandras man mördades brutalt i en av de många farmarattackerna som sker i Sydafrika. Hon vill att vi i Sverige ska förstå vad som håller på att hända.

I måndags skedde ett sprängattentat vid ett ställverk i Råcksta i västra Stockholm. Sverige har blivit det mest extrema landet i väst när det gäller sprängningar. Vi behöver diskutera hur vi bryter den trenden och får stopp på det lågintensiva krig som pågår. Ett lämpligt forum borde vara konferensen Folk och Försvar som börjar nu i helgen.

Efter att det gamla telefonnätet har demonterats finns inte tillräckliga möjligheter att ringa eller ens nå polis och ambulans efter någon timmes strömavbrott.

Detta är något som tiotusentals personer har fått erfara efter strömavbrotten till följd av Alfrida.

Mikael Willgert som ger en återblick på året som gått och något om våra planer inför 2019.

Lars Bern går igenom exempel på hur de stora medierna agerar för att vilseleda i viktiga frågor.

Staffan Marklund kräver att ISIS-återvändare åtalas för förberedelse till terrorbrott. Det finns idag inget vägledande prejudikat.

Samtliga insatser avseende ISIS-återvändarna misslyckas och vi frågar oss varför.

Mikael Willgert Mynttorget 16 dec

Mikael Willgert höll tal den 16 december 2018 vid den fjärde demonstrationen på Mynttorget i Stockholm mot Sveriges regerings planer att godkänna FNs migrationsramverk Global Compact. Arr: Katerina Janouch m.fl.

Medier och regering påstår att Global Compact inte är bindande. Men då borde man väl inte ställa sig bakom avtalet där vi 38 gånger säger "Vi förbinder oss".

Här finns beskrivningar och kommentarer på våra program. Skicka gärna synpunkter och tips till info@swebbtv.se

Vill du bidra ekonomiskt går det bra på

• Swish 123 535 86 92 

• Bankgiro 147-0558.

Tack för ditt moraliska och ekonomiska stöd!

Mikael Willgert
Svensk Webbtelevision

 GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)