https://youtu.be/_PdNEA-Rjxk

Detta är del 13 med publikens frågestund till panelen och avslutning av Mikael Willgert. I panelen ingår alla 9 föredragshållare

Svensk Webbtelevisions konferens "Det stora bedrägeriet - största bedrägeriet i Sveriges historia" har 13 olika delar med föredrag på 10- 30 minuter.

I frågestunden kom bland annat upp frågan varför det är så få kvinnliga talare.

I det avslutande anförandet reciteras ett avsnitt ur "Svensk Strävan" av Vilhelm Moberg från 1941.

Vilhelm Moberg som är en av våra mest folkkära författare uppmanar oss att skydda Sverige, det verk som tidigare generationer har skapat.

Avslutningsvis lyfts vuxenrollen med ansvarstagande, gränssättning etc fram och att vi alla måste träda fram nu när det politiska systemet har misslyckats så totalt.

Allt för att få "fiskstimmet" att vända.

De tidigare 12 anförandena kommer successivt publiceras i bakvänd kronologisk ordning.

Stort tack till alla er som deltog!

Här finns beskrivningar och kommentarer på våra program. Skicka gärna synpunkter och tips till info@swebbtv.se

Vill du bidra ekonomiskt går det bra på

• Swish 123 535 86 92 

• Bankgiro 147-0558.

Tack för ditt moraliska och ekonomiska stöd!

Mikael Willgert
Svensk Webbtelevision

 GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)