https://youtu.be/3y7vHDeRMnc

Detta är del 7 med docent Jan Tullberg - De offentliga myterna.

Sammanfattning:

Ett års höjning av pensionsåldern räcker för att kompensera för högre medellivslängd. Invandringen gör det svårare att klara pensionerna pga arbetslöshet och låga inkomster. 

0,4 % av de 9000 ensamkommande väntas nå studentexamen inom 3 år. En könsobalans motsvarande den vi har fått hanteras i exempelvis Kina som ett stort problem.

Svenskar står idag för 40 % av brotten i Sverige. Invandrare har 3 gångers överrepresentation.

Majoriteten av alla svenskar som lever idag kommer under sin livstid få uppleva att svenskarna är i minoritet i Sverige. Sverige har idag större invandring än USA i slutet av 1800-talet.

80.000 skulle utvisas men det blev bara 5.000 utvisningar 2017. 99,8% av de temporära uppehållstillstånden har efter ansökan beviljats förlängning.

Höger - Vänster har ersatts med Uppe - Nere

-----

Pensionerna:

Jan Tullberg inleder med att diskutera den demografiska situationen i Sverige och att det vanligaste argumentet är att vi svenskar blir äldre och därför måste ta in personer. Det stämmer inte att den svenska befolkningen minskar nämnvärt däremot stämmer det att den blir äldre. Pensionsöverenskommelsen tog utgångspunkt i detta vilket kräver att om befolkningen lever två år längre behöver pensionsåldern flyttas fram ett år. Så egentligen finns det inget problem om vi bara höjer pensionsåldern ett år vart tjugonde år.

Det verkar som man har glömt den lösningen och istället tror att invandrare ska betala pensionerna, men det är svårt att förstå hur det ska gå till eftersom de inte jobbar tillräckligt. Det verkar som att man har glömt den lösning vi kommit överens om i pensionsreformen och som fungerar.

Utbildning:

I själva verket har invandrarna för dålig utbildning och ofta stämmer inte färdigheterna med påstådda utbildningen. av 3700 som påbörjade språkintroduktion i svenskt gymnasium klarade 0,4 % examen inom tre år. Det är nog en prognos för 9000 ensamkommande som diskuteras nu.

BNP per invandrare är så låg att invandringen är en nationell förlustverksamhet. Vinnarna är invandrarna.

Könsobalansen:

Ett annat problem är att vi i vissa årskullar får ett stort överskott på män. Detta problem ser man allvarligt på i de länder som har en obalans pga abortering av flickfoster.

Kriminalitet:

Bedömningen är att kriminaliteten bland invandrare har ökat med invandringen från Mellanöstern så att invandrare idag är tre gånger så kriminella som svenskar. Invandrare står för 60% av brotten i Sverige.

Jämförelse med den stora invandringen till USA:

USA nådde under invandringsperioden vid förra sekelskiftet aldrig upp till 15% utlandsfödda. Idag har vi i Sverige 18,5% utlandsfödda, dvs en högre andel än USA under sin stora invandring. Sverige är alltså i högre grad ett invandrarland än USA i slutet av 1800-talet.

Majoriteten av alla svenskar som lever idag kommer under sin livstid få uppleva att svenskarna är i minoritet i Sverige.

Skärpningen sker inte på riktigt.

80.000 skulle utvisas men det blev bara 5.000 2017.

99,8% av de temporära uppehållstillstånden har efter ansökan beviljats förlängning.

Ny konfliktlinje

Vi har lämnat höger - vänster- konflikten och har istället en hierarkisk konflikt mellan nomenklaturan som har blivit förmyndare som läxar upp och trycker ner folket.

Här finns beskrivningar och kommentarer på våra program. Skicka gärna synpunkter och tips till info@swebbtv.se

Vill du bidra ekonomiskt går det bra på

• Swish 123 535 86 92 

• Bankgiro 147-0558.

Tack för ditt moraliska och ekonomiska stöd!

Mikael Willgert
Svensk Webbtelevision

 GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)